klasa 8

Klasa 8 – Pytania na kartkówkę

  1. Wymień 5 cech wyjątkowości nauk Jezusa i omów krótko jedną z nich
  2. Na czym polega podążanie za Jezusem w codziennym życiu?
  3. W jakich okolicznościach umarł Jezus? (kiedy, gdzie, dlaczego, jaką śmiercią)
  4. Co wiesz na temat Całunu Turyńskiego?
  5. Co to są chrystofanie i jaki był ich wpływ na apostołów?
  6. W jakich okolicznościach Jezus wstąpił do nieba? (kiedy, gdzie, ostatnie słowa Jezusa na ziemi)
  7. Do jakiego nieba wstąpił Jezus?