Klasa 7 – pytania na kartkówkę

Posted Posted in Klasa 7
  1. Co to jest grzech?
  2. Jakie były skutki grzechu pierworodnego?
  3. Czym różni się grzech lekki od ciężkiego?
  4. Wymień 7 grzechów głównych
  5. Wymień 7 cnót przeciwnych grzechom głównym
  6. Co to są grzechy cudze
  7. Podaj 5 przykładów grzechów cudzych
  8. Na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu