Klasa 7 – pytania na sprawdzian nr 1

Posted Posted in Klasa 7
 1. Jakie są 2 akty czci wobec Boga?
 2. Wymień 4 rodzaje modlitwy
 3. Czym jest wiara w Boga?
 4. Jaka jest najprostsza modlitwa o wiarę?
 5. Wymień 4 grzechy przeciwko wierze
 6. Wymień 5 sposobów troski o wiarę
 7. Wymień 5 bożków współczesnego człowieka
 8. Wyjaśnij na czym polega grzech: zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, świętokradztwo
 9. Jaka jest rola świętych w naszym życiu?
 10. Wymień 3 miejsca poświęcone Bogu
 11. Podaj przykłady 5 rzeczy poświęconych Bogu
 12. Co znaczy imię Jezus?
 13. Wymień 5 grzechów przeciwko drugiemu przykazaniu
 14. Dlaczego żydzi świętują w szabat (sobotę)?
 15. Dlaczego chrześcijanie świętują w niedzielę?
 16. W jaki sposób Chrystus jest obecny podczas każdej Mszy św. (4)
 17. Wymień 6 świąt nakazanych i podaj ich daty
 18. Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy św. (5)