Klasa 8 – pytania na sprawdzian nr 1

Posted Posted in klasa 8

PYTANIA NA SPRAWDZIAN Z RELIGII

 1. Co to jest paruzja?
 2. Czym charakteryzuje się kres wieków? (czas po wniebowstąpieniu Jezusa)
 3. Co to jest sąd szczegółowy?
 4. Co to jest sąd ostateczny?
 5. Kim jest Duch Święty?
 6. Jakie jest działanie Ducha Świętego w życiu wierzącego?
 7. Podaj 5 określeń Ducha Świętego
 8. Podaj 5 symboli Ducha Świętego
 9. Co to jest Kościół i jaki jest sens jego istnienia?
 10. Opisz 3 części Kościoła
 11. Czym jest świętych obcowanie?
 12. Które sakramenty gładzą grzechy?
 13. Wymień 5 form pokuty
 14. Na czym polega zmartwychwstanie ciała?
 15. Jakie są 3 ostateczne rzeczy człowieka?