Klasa 7 – pytania na kartkówkę

Posted Posted in Klasa 7
 1. Co to jest grzech?
 2. Jakie były skutki grzechu pierworodnego?
 3. Czym różni się grzech lekki od ciężkiego?
 4. Wymień 7 grzechów głównych
 5. Wymień 7 cnót przeciwnych grzechom głównym
 6. Co to są grzechy cudze
 7. Podaj 5 przykładów grzechów cudzych
 8. Na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Klasa 8 – Pytania na kartkówkę

Posted Posted in klasa 8
 1. Wymień 5 cech wyjątkowości nauk Jezusa i omów krótko jedną z nich
 2. Na czym polega podążanie za Jezusem w codziennym życiu?
 3. W jakich okolicznościach umarł Jezus? (kiedy, gdzie, dlaczego, jaką śmiercią)
 4. Co wiesz na temat Całunu Turyńskiego?
 5. Co to są chrystofanie i jaki był ich wpływ na apostołów?
 6. W jakich okolicznościach Jezus wstąpił do nieba? (kiedy, gdzie, ostatnie słowa Jezusa na ziemi)
 7. Do jakiego nieba wstąpił Jezus?