Klasa 7 – pytania na sprawdzian nr 1

Posted Posted in Klasa 7
 1. Jakie są 2 akty czci wobec Boga?
 2. Wymień 4 rodzaje modlitwy
 3. Czym jest wiara w Boga?
 4. Jaka jest najprostsza modlitwa o wiarę?
 5. Wymień 4 grzechy przeciwko wierze
 6. Wymień 5 sposobów troski o wiarę
 7. Wymień 5 bożków współczesnego człowieka
 8. Wyjaśnij na czym polega grzech: zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, świętokradztwo
 9. Jaka jest rola świętych w naszym życiu?
 10. Wymień 3 miejsca poświęcone Bogu
 11. Podaj przykłady 5 rzeczy poświęconych Bogu
 12. Co znaczy imię Jezus?
 13. Wymień 5 grzechów przeciwko drugiemu przykazaniu
 14. Dlaczego żydzi świętują w szabat (sobotę)?
 15. Dlaczego chrześcijanie świętują w niedzielę?
 16. W jaki sposób Chrystus jest obecny podczas każdej Mszy św. (4)
 17. Wymień 6 świąt nakazanych i podaj ich daty
 18. Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy św. (5)

Klasa 8 – pytania na sprawdzian nr 1

Posted Posted in klasa 8

PYTANIA NA SPRAWDZIAN Z RELIGII

 1. Co to jest paruzja?
 2. Czym charakteryzuje się kres wieków? (czas po wniebowstąpieniu Jezusa)
 3. Co to jest sąd szczegółowy?
 4. Co to jest sąd ostateczny?
 5. Kim jest Duch Święty?
 6. Jakie jest działanie Ducha Świętego w życiu wierzącego?
 7. Podaj 5 określeń Ducha Świętego
 8. Podaj 5 symboli Ducha Świętego
 9. Co to jest Kościół i jaki jest sens jego istnienia?
 10. Opisz 3 części Kościoła
 11. Czym jest świętych obcowanie?
 12. Które sakramenty gładzą grzechy?
 13. Wymień 5 form pokuty
 14. Na czym polega zmartwychwstanie ciała?
 15. Jakie są 3 ostateczne rzeczy człowieka?